శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

మేకపాలు ఆవుపాలు బలమైన ఆహారమైనప్పుడు ఆవుమాంసం మేక మాంసం తింటే తప్పేమిటి ?

>> Saturday, October 3, 2015


  ఒక వ్యక్తి : స్వామీ ! మేకపాలు  ఆవుపాలు  బలమైన  ఆహారమైనప్పుడు    ఆవుమాంసం  మేక మాంసం  తింటే  తప్పేమిటి ?

శ్రీ నారాయణ గురు : ఒకవేళ   మీ  అమ్మగారు  మరణించి  ఉంటే  ఆవిడను  కోసుకుని తిన్నావా ? లేక పూడ్చి పెట్టావా ?

1 వ్యాఖ్యలు:

PRAGNA October 22, 2015 at 10:43 AM  

Very Good Reply by Guruji. Hats off

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP