శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

భారత భాగ్య ప్రదీప్తి పరమ గురుపరంపరా నమో నమ :

>> Friday, January 12, 2018


భారత భాగ్య ప్రదీప్తి  పరమ గురుపరంపరా  నమో నమ :

0 వ్యాఖ్యలు:

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP