శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

రామాయణం పారాయణం చేయించే ఈ వెబ్సైట్ చూడండి

>> Sunday, January 6, 2013

క్తుల నమస్కారాలు,

ఒక్క మహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని ీదష్టికి తీసుకొనిచ్చుట  వ్రాస్తున్నాను.
ామాయారాయు ముణ్యమనిందికీ తెలిస్నిే అయితే పారాయం చేయాలి ఉన్నా ము పులత్తిడివీలి ఉండోవచ్చు  . కానీ దికి పిష్కార ఇక్క ఉన్ని .ి.  ప్రిదిను మం ఒకక్రద్దిలో పారాయం చేయాలుకంటే ము చక్కఆదారిలో నిపే ఒక ప్రక్రియిర్విస్తున్నారు ఈ వెబ్సైట్ వాల్లు.

ఈ క్రింద జత పరచిన ఈమెయిలు www.readramayana.org వెబ్సైటు  నుండి వచ్చినది. ఈ వెబ్సైటు వారు ప్రతి వారము శ్రీమద్రామాయణము నుండి నూరూ (100) శ్లోకములు గల ఒక్క ఈమెయిలు పంపిస్తారు. వారము మొత్తము లో ఇంటిల్లపాది కలిసి ఈ నూ శ్లోకములు చదవాలి. ఇలా వారానికి నూ శ్లోకములు చొప్పున చదివితే ఐదు (5) సంవత్సరములకి శ్రీమద్రామాయణము చదవడము పూర్తీ అవుతోంది. 

 ములో సుతున్నా సానికి గుర్తేస్తూ సాయం అందిస్తారు వీరు . ఇకొదుపెట్టండి . రామృపు పాత్రులుకండి

1 వ్యాఖ్యలు:

SankarAbharaNam January 6, 2013 at 2:56 PM  

chepinche kanna cheyinche antae bavuntundemo

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP