శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

ఆమ్మ సంపూర్ణ అనుగ్రహం కామాక్షి పీఠం

>> Monday, January 3, 2011


అమ్మ సంపూర్ణ అనుగ్రహించే క్షేత్రం కంచి కామాక్షీ క్షేత్రం . కామాక్షి అంటే ్ విశేష అర్దమున్నది. "క" అంటే బ్రాహ్మీ శక్తి అగుసరస్వతి దేవి . "మ" అంటే లక్ష్మి దేవి . ఈ రెండు శక్తులు అక్షములు [కన్నులు గా గలది] గా గల పరాత్పరి కామాక్షీ మాత . ఆదిపరాశక్తి అగు ఆతల్లికి లక్ష్మీ సరస్వతీ మాతలిరువురూ చామరములు వీస్తుంటారు . కనుక అమ్మ అనుగ్రహం కలిగినదంటే ఇక ఆ జీవికి లక్ష్మీసరస్వతుల ఇద్దరి అనుగ్రహం పరిపూర్ణం గా వర్షిస్తుంది .
ఇక్కడఒక విషయాన్ని చమత్కరిస్తారు పెద్దలు . అమ్మకు కుడివైపున సరస్వతీ దేవి ,ఎడమవైపున లక్ష్మీదేవి ఉండి చామరలు వీస్తుంటారు కనుక భక్తుడు అమ్మకు వంగినమస్కరించేప్పుడు కుడివైపుగా మొగ్గితే సరస్వతీమాత విచేచామరం గాలి [సరస్వతీ కటాక్షం] ఎడమవైపుకు వాలితే [లక్ష్మీ కటాక్షం ] ప్రసరిస్తాయి . అలాకాక అమ్మ రెండు పాదాలకు తల వంచి నమస్కరిస్తే ఇరువురు మాతలే కాక మూలపుటమ్మ తోకలిపి ముగ్గురమ్మల సంపూర్ణానుగ్రహం ప్రాప్తిస్తుంది అని చెబుతారు .
అమ్మ అనుగ్రహం ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే "

0 వ్యాఖ్యలు:

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP