శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

ఇదీ సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పదనం

>> Wednesday, February 6, 2019

మా మతం లోకి రండి పాపాలు కడుక్కోండి అని దేబిరించుకుంటూ వీధి వీధినా అడుక్కునేది కాదు మన సనాతన హిందూ ధర్మం
ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో వారైనా ఎక్కడి వారైనా ఏ జాతి ప్రజలైనా ఈ పవిత్ర సనాతన హిందూ ధర్మం విశిష్టత తెలుసుకుని దీనిలో కలిసి పోతారు
ప్రయాగరాజ్ మహాకుంభ మేళాలో హిందూ ధర్మాన్ని  స్వీకరిస్తున్న వేలాది మంది అనేక దేశాల ఇతర మతాల ప్రజలు
మ్లేచ్ఛ సంసృతి వదిలి పవిత్ర గంగలో మునిగి పునీతులౌతున్న ఇతర దేశాల మతాల ప్రజలు.
జై శ్రీ రామ్. జై గోమాత.

0 వ్యాఖ్యలు:

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP