శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

చంద్రగ్రహణ సమయంలో జరిగిన మూలమంత్రాహుతులు.

>> Wednesday, January 31, 2018

లక్ష్మి[గోమాత] పర్యవేక్షణలో  ఈరోజు గ్రహణ సమయంలో జరిగిన అగ్నికార్యం .
mi in

0 వ్యాఖ్యలు:

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP