శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

దత్తజయంతి శుభాకాంక్షలు

>> Tuesday, December 13, 2016

దత్తప్రభువు  కృప మీపై సంపూర్ణంగా  వర్షించాలని  కోరుకుంటూ  మీకు దత్తజయంతి శుభాకాంక్షలు

0 వ్యాఖ్యలు:

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP