శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

ఒక్కసారి ఆలోచించి చూడండి జనవరి ఒకటి మనపండుగ కానిదెందుకో అర్ధమవుతుంది

>> Monday, December 31, 2012

Welcome the New Year by celebrating Samvatsararambh: Chaitra Shukla Pratipada

Celebrations on the eve of the Western New Year, that is 1st January, is accepted by Hindus as a day of celebration for them as well. They make big plans for this day, with regards to shopping, eating at a restaurant, taking a vacation, etc. And mind you this is not only in big cities, it is also happening in villages, which do not even have the basic amenities of regular electricity and water supply ! By aping the West you are not only destroying your own tradition but are also impressing materialistic values upon the future generation. Hindus are completely in the dark about this fact. This article is therefore meant to highlight these facts. 
h. h. dr. athavale

H. H. Dr. Athavale, Sanatan Sanstha

Hindus, learn from Muslims how to be proud of Dharma !

Muslims never celebrate Dipawali or Christmas. They do not celebrate New Year Day on the 1st January or Gudhipadva. However, Hindus, who lack pride towards Dharma celebrate New Year Day of Christians, and spread cloth-sheets on Dargah ! - H. H. Dr. Athavale, Sanatan Sanstha

Do those, exchanging New Year greetings on 1st January, wish each other on 'Gudhi Padva' ?

For past several years, we have been coming across 'Flex' boards displayed at every nook and corner and crowded places which are sponsored by rulers and other eminent personalities extending New Year greetings on 1st January. Advertisements are also published for similar reasons in many newspapers and TV channels. Nowadays, we see such boards with Best Wishes even on the occasion of 'Hizri', Muslims' New Year. Do those, who exchange greetings on the occasion of New Year of Muslims and Christians, wish Hindus on 'Gudhi Padva'? - H. H. Dr. Athavale, Sanatan Sanstha

Difference between 31st Dec & Chaitra Shukla Pratipada for celebrating New Year

31 st December
Chaitra Shukla Pratipada
dark night
sunrise
Day changes at midnight
Day changes with sunrise
dry-tree
green-tree
No change in environment  
Positive changes in environment
drunk-man
gudipujan
No Spiritual and Scientific
reasons present
Spiritual and Scientific
reasons present

Videos

Let us celebrate new year on Chaitra Shukla Pratipada

New Year celebration on 31 st December and its effects

Protest to New Year celebration on 31 st December

‘Conversion’ for a day !

When a person converts to a new religion he begins to follow the customs and celebrates festivals of that religion. In the same way, in neglecting our own customs if we Hindus start celebrating Christmas or New Year as per the Christian calendar, then even if it be for a day we too are like converts to Christianity ! Hindus are completely oblivious to the fact that they will have to face the demerits of neglecting their own rituals and of being anti-Hindu, for following the materialistic 'Western days of celebration'. Today, to create respect for their religion and Dharma amongst Hindus, religious education is an absolute necessity.

Hindus endow more importance to 31st December !

Nowadays, from the young to the old, all wish each other a 'Happy New Year' or send greeting cards, on the night of 31st December; but Chaitra Shukla Pratipada is the New Year as per our Hindu culture. They consider this as a prestige point. In fact you will find only a handful of Hindus greeting each other on the occasion of Chaitra Shukla Pratipada.

Parents of the materialistic new generation are in hibernation !

As per the Hindu religion every auspicious event begins with ritualistic worship at the auspicious time (Brahma muhurta), which is on awakening at dawn, after a bath, wearing clean attire and ornaments. As a result, the sattva component in the atmosphere creates good impressions on the doer.
On the eve of the Western New Year people drink and make merry, in other words spend the night enjoying the pleasures of life. Thus automatically impressions of materialism are created on their subconscious minds. Besides, since at night the atmosphere is tama predominant the tama component in them grows. People are unaware of this because of the lack of religious education; the young generation falls prey to this materialism, fun and frolic. Their parents too are completely oblivious about what is happening to their children.

Destroy the invasion of foreign culture in the form of the demon Ravan

Today the Hindu religion is being attacked on all fronts, influence by Western culture being the most invasive. It is the duty of each and every Hindu to combat this attack. Just as on the day of Gudhi Padva Lord Rama killed the demon Ravan and returned to Ayodhya to hoist the flag of victory, so also Hindus must now combat Ravan who has assumed the form of Western cultural invasion and raise the Gudhi this year !

Hindus! Live as a true Hindu at least for a day !

On this day one can take note of the 'do's' and don'ts' given below -
1. Do not wish a fellow Hindu 'Happy New Year' either on 31st December or 1st January.
2. If a fellow Hindu greets you that way, take time to explain to him how this is wrong and impress upon him that Chaitra Shukla Pratipada is actually our new year.
3. Instead of sending New Year greetings to relatives and friends for 1st January, do it on Chaitra Shukla Pratipada.
4. Ensure that you pass on this valuable information to your near and dear ones, thus preventing them from sinning by celebrating New Year on a day other than our real New Year.
5. Remember that ushering in the New Year on Chaitra Shukla Pratipada will help you develop pride in your religion, nation and language.
A flyer creating awareness about the disadvantages of New Year celebrations on 1 st Jan. One HJS visitor sent this to us.
flyer-1stjan-ugadi

Samvatsararambh: Chaitra Shukla Pratipada

The wheel of Time that begins on Samvatsar-arambh day is related to the origin of the Universe and is beneficial for mankind. The period commencing on 1st January is related to the Dissolution of the Universe and is detrimental. Hence, celebrate the Samvatsar-arambh day !

http://www.hindujagruti.org/hinduism/festivals/gudhipadwa/newyear.php

10 వ్యాఖ్యలు:

వర్మ December 31, 2012 at 6:54 AM  

I posted the link in my Facebook ....

Vijapurapu venkata rao December 31, 2012 at 7:45 AM  

Adbhutam aachaaraniiyham bahuchkkani suchana-vvrao kaani naa vyaakhyanu aangla lipilo raastunnaduku mannichandi

లక్ష్మీదేవి December 31, 2012 at 8:23 AM  

బాగా నిరూపించారు. చివర ఇచ్చిన పోలికలు, భేదాల పట్టిక ఫేస్ బుక్ లో తెలుగులో తిరుగుతున్నది.

కాయ December 31, 2012 at 12:28 PM  

ఇంత ఛాదస్తం ఎందుకు మీకు ? భూమండలమే విదదీయలేకుండా గుండ్రంగా ఉన్నప్పుడు, పక్క సంస్కృతిలపై ఎందుకు ఏడ్వటం. అంతే ఘనం గా అన్ని సంధర్భాల్లో సంతోషంగా ఉండక, మనది కాదు, ఎంగ్లీషోడిది, తమిళోడిది, తురకోడిది.. అంటూ ఎందుకు చిన్నతనం చూపిస్తారు ? ఏమీ మునిగి పోవట్లేదు. శ్రీకృష్ణుడిది హిందూ మతం అని ఎక్కడైనా చెప్పారా ?, రాముడిది ఈ మతం అని ఎక్కడైనా ఉందా ? ఎందుకీ పిచ్చి లో కొట్టుకుపోతున్నారు.

యుద్ధం నుంచి పారిపోతానన్న అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పింది స్వంత వాళ్ళని చంపమని కాదు, స్వ, పర బేధాలు చూపడమే అజ్ఞానం అని, అయినా అర్జునుడు అంతకు ముందు చేయని యుద్ధాలా.. స్వ, పర అనే ఆలోచనే హింస వైపు నడిపిస్తుంది. భక్తి యోగంలో మునిగి పోవాలనుకుంటే, ఇట్లా మనసులో ద్వేషం లేక వ్యతిరేకత ఉంటే ఆ భక్తి స్వచ్చత ఏది ? మీరేమైనా మతం కోసం జీహాదు చేస్తున్నారా ?

అతి తెలివి తేట లకు పోకుండా ఈ వ్యాఖ్య పబ్లిష్ చేయండి.

Zilebi December 31, 2012 at 2:40 PM  

ఇంకొక్క దశాబ్దం తరువాయి చూడండి మాష్టారు, ఈ నూతన సంవత్సరం 'ఆంగ్ల నామ సంవత్సర లక్షార్చన తో మొదలవు తుంది మన దేశం లో.

హిందూ సాంప్రదాయానికి ఇది కొత్తది కాదను కుంటాను.

భారద్దేశానికి వచ్చిన ప్రతి మతమూ, సనాతనం లో కలిసి పోయి కాలగతి లో సనాతన ధర్మమంటే ఇదేరా అని పించేలా చెయ్యడం వల్లే నేమో, అది సనాతన ధర్మ మయ్యింది.

ఏమంటారు ?

మీకూ నూతన వత్సర శుభాకాంక్షల తో, ( డబ్బులు ఉంటే, అన్ని రోజులూ పండగే మరి అని ఊరికే అన్నారా మరి ?)

జిలేబి.

SNKR December 31, 2012 at 10:12 PM  

/భూమండలమే విదదీయలేకుండా గుండ్రంగా ఉన్నప్పుడు, పక్క సంస్కృతిలపై ఎందుకు ఏడ్వటం. /
:)) అవునుకదా! ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండ్రంగా లేకున్నా గిల్లుకుని తింటూ ఏడుస్తూనే వున్నారుగా, అది ఎందుకు అని?

తెలివిలేని LGBT ఎదవల వ్యాఖ్యలకు సమాధానంగా ఈ వ్యాఖ్య పబ్లిష్ చేయండి., ప్లీజ్

durgeswara January 1, 2013 at 3:43 AM  
This comment has been removed by the author.
durgeswara January 1, 2013 at 3:49 AM  
This comment has been removed by the author.
durgeswara January 1, 2013 at 3:53 AM  

వర్మగారూ,వెంకటరావుగారూ,లక్ష్మీదేవిగార్లస్పందనకు ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటూన్నాను.
ఇక జిలేబీగారూ
మీవాదనా సబబే . కాకుంటే కాలప్రవాహంలో జీవనదులలో కలిసే మురికి కూడా కొంతదూరం వెల్లాక నీటిలో అడుగుకు చేరుకుంటూంది స్వచ్చమైన నీరు జీవులకు ఆధారంగా సాగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఈసాంప్రదాయాలను అనుసరించుటవల్ల జరుగుతున్నదేమిటి? మీకు తెలియనిది కాదే !

ఇక నేను సమాధానం చెప్పవలసిన అసలు వ్యక్తి కాయగారు.
మనం మనచుట్టూ ఉన్నవాటిలో మమ్చిని తీసుకోవాలి. అదెక్కడనుండివచ్చినా మమ్చిని స్వీకరించటం గౌరవించటం హిందువుల జీవనసరళి. అలాగే చెడును దూరంగా విసిరివేయాలనీ మనకీ సంస్రుతి నేర్పింది. ఇక నేను ఏడ్చిన ఏడుపు ఎవడి సంస్కృతినో తిట్టాలని కాదు. పండగంటే పదిమమ్దికీ సంతోషం పంచేదిగా ఉండాలనీ ,తాగుళ్ళూ,పిచ్చికేకలతో పిశాచలక్షణాలుపెంచుకునే సంస్కృతి మనకక్కరలేదు అని తెలియపరచటమే. మనుషులకు కొన్ని విలువలుంటాయి కదా అవి కాపాడేలా ఉంటాయి మనసంస్కృతిలో పండగలు పబ్బాలు . ఇలా దిక్కుమాలిన నాగరికతలతో మనం మన మనసులను కలుషితం చేసుకోవటం అవసరమా అని ఎదో దేవుడిచ్చిన చోటే ఉన్న తెలివితేటలతో ఆలోచించి నావాల్లకు పదిమందితో చర్చిస్తున్నాను.
నీకంటే మోకాళ్ల క్రిందకు చేరినట్లుంది మెదడు అందువలన ఇలా విపరీత అర్ధాలుతీసుకుని ఉచితానుచితాలు మరచి వ్యాఖ్యానం చేయగలిగావు.

మతం కోసం జీహాదు లాంటిపోరాటాలకు హిందువులు తెగబడితే పాశ్చాత్యభావజాలబానిసల నోర్లు పైకెత్తబడేవా!!!!!!!!!!???????????

dyjftu January 2, 2013 at 6:40 PM  

ఎవరండి ఈ కయ మరియు జిలేబిగార్లు . ఇటువంటి వారు కదండీ మనదేశాన్ని పాశ్చాత్యుల అమ్మినది. ఇంటువంటి వారిని కన్నా భూమాత యెంత క్షొభ అనుభవిస్తుందో కదా!!
ఇటువంటి దేశాద్రోహులను వేరే దేశ దుష్ట అలవాట్లను, స్వైన్ఫ్లు , ఎయిడ్స్ దిగుమతి చేస్తూ మన అందరిని భాదిస్తున్న రావణ, నరకాసురులు అండి. మీరు ఉపెక్షించకండి.
అర్ధరాత్రి తాగుతూ తోలుతూ కనపడ్డ వారినందరినీ తన, మన భేదము లేకుండా కావిలించుకొంటు రాక్షస ప్రవుర్తి చేస్తూవుంటే చుస్తువూరుకొంటే మన తరవాతి తరము క్షమించదండి అసలు న్యూ ఇయర్ ఎండుకుచేస్తున్నారో తేలాయని అయోమయములో వున్నా పాశ్చ్యాత్య సంస్కృతి ప్రియులను ఎవరు మార్చగలరు
సనతనధర్మము వర్ధిల్లు గాక
జై శ్రీరాం

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP