శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

హనుమంతుని దయకు ప్రత్యక్ష్యనిదర్శనం

>> Friday, May 20, 2011

our poojya guruji tole wherver sundarakanda is recieted there hanuman appears and listens and bring managalam to the house and to its owner. look at the photos below--regards
rajanikanth

Yatra yatra raghunatha kirtanam;
Tatra tatra kritha masthakanjalim;
Bhaspavaari paripurna lochanam;
Maarutim namata raakshasanthakam
Meaning : "We bow to Maruti, Sri Hanuman, who stands with his palms folded above his forehead,
with a torrent of tears flowing down his eyes wherever the Names of Lord Rama are sung".
Sri Hanuman JI - Chiranjeevi and will be there where Harikatha or Ramayan discourses takes place. Please Scroll down....
Jai Jai SitaRam
This is a real incidence happened at a Shri Ramayan Katha in Gujrat. These phots were captured by a photo journalist Shahid Mir.
The photographs are self explanatory. But in short it seems like that Shri Hanuman paid a visit during the katha pravachan and blessed the Swamiji and Mahantji. After blessings The Vanarji left.
Bajrangbali ki Jai
Jai Siya Ram

Jai Jai SitaRam


0 వ్యాఖ్యలు:

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP