శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

మళ్ళీ ఎవరికో మూడింది .

>> Sunday, February 6, 2011

ఎన్ని సార్లు చెప్పినా వినరు .ఎన్ని దెబ్బలుతిన్నా బుద్దిరాదు . అధికారమదం కళ్లకు కప్పితే పరమాత్మ చర్యలు అర్ధంకావు. అనర్ధం నెత్తిన మొట్టినదాకా. ఇప్పటికి పలుమార్లు తిరుమల శ్రీవారి పట్ల అపచారం చేసిన వారికి పట్టిన గతిని చూశారు. అయినా దురాశ చావలేదు. కొండలరాయని జోలికెళ్ళి కోరి కష్టాలు తెచ్చుకునే బుద్దిమాలిన పనులు మానటం లేదు రా[క్ష]జకీయులు .
ఇప్పుడు పెద్దతలకాయలేవో మళ్ళీ మూర్ఖపుపనులను మొదలెడుతున్నాయి . ఈసారెవరి తలకు స్వయంగా వెలకట్టుకుంటూన్నారో ????

1 వ్యాఖ్యలు:

Anonymous February 6, 2011 at 9:33 AM  
This comment has been removed by a blog administrator.

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP