శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

కిడ్నీ_వ్యాధులకు_రామ_బాణ0_లాంటి #నాల్గు_దశాబ్దాల_నాటి_మ0దు.

>> Thursday, May 31, 2018

#కిడ్నీ_వ్యాధులకు_రామ_బాణ0_లాంటి #నాల్గు_దశాబ్దాల_నాటి_మ0దు.

🙏 #దయచేసి షేర్ చేసి #కిడ్నీ సమస్య రోగుల ప్రాణాలను కాపాడండి 【4 దశాబ్దాల అనుభవం】

నా పేరు పేజ్వల్ సాయి,మాది గుంటూరు, నా వయస్సు 28ఏళ్లు, నాకు చాలా సంవత్సరాలుగా తలనొప్పి ఉండేది,తల నొప్పి బరించలేక  పెయిన్ కిల్లర్ మాత్రలు వాడేవాణ్ణి,2014లో ఉన్నట్లఉండి కాళ్ళు వాపు వచ్చి అన్నం తినడానికి వీలుకాకుండ వాంతులు చాలా ఎక్కువుగా అయ్యేది,చివరికి హైదరాబాదు లో ఒక పెద్ద ఆస్పెత్రిలో చూపించాను నాకు అప్పుడు తెలిసింది నా 2 కిడ్నీలూ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి క్రియాటిన్ లెవెల్ 16 ఉందని,డాక్టర్ల సలహతో డయాలిసీస్ చేయాలి లేకుంటే కిడ్నీ మార్చాలి అని చెప్పారు,
        మా అక్కకు  కూడ రెండూ కిడ్నీలూ చెడిపోయి మా అమ్మ  కిడ్నీని ఇచ్చి మార్పిచ్చాము, కిడ్నీ మార్చిన ఆరు నెల్లకి మా అక్క మృతి చెందింది,ఆ భయంతో వేరే దారి లేక వారానికి మూడు సార్లు డయాలిసీస్ చేయించికోవాల్చిన పరిస్థితి  వచ్చింది
          మా చిన్నాన కూతురు పెళ్ళికి బెంగళూరు నుంచి  బంధువులు వచ్చారు వాళ్ల ద్వారా మాకు బెంగళూరు #కృష్ణరాజపురం లో దాదాపు నాల్గు శతాబ్దాల నుంచి వంశపారంపర్యంగా కిడ్నీ వ్యాధులకు నేటికి మందులు ఇస్తున్న  వైద్యులైన #శివకుమార్ గారి  శ్రీ పంచగవ్య కామధేను చికిత్సాలయం గురించి,మా బంధువులు చెప్పారు,వాళ్ళ స్నేహితుడుకి కూడ ఇలాగే రెండు కిడ్నీలూ ఫైల్యూర్ అయ్యి మూడేళ్లు డయాలిసీస్ చేయించుకున్న తరువాత వైద్యులు #శివకుమార్ గారి దగ్గిర 18 నెల్లు మందులు   వాడిన తరువాత డయాలిసీస్ నిల్చిపోయి ఇప్పుడు బాగున్నారు,మీరూ ఒకసారి వాళ్ళి దగ్గిరమందు తీసుకుని వాడి చూడండి.వాళ్ళ దగ్గరకి ప్రతిరోజు కిడ్నీమందులు  కోసం దేశ,విదేశాల నుంచి  వస్తారు,మీరూ అన్ని రిపోర్ట్స్ వాళ్లికి చూపండి. ఇప్పుడు పెళ్లి అయిన తరువాత మీరు మాతో పాటు రండి మేము చూపిస్తాము అని చెప్పారు,
         మా బంధువుల సలహాతో బెంగళూరుకి వచ్చి ఆ రోజు వాళ్ళ ఇంటిలోనె ఉండి మరసటి రోజు #కృష్ణరాజపురం లో ఉన్న వైద్యులు శివకుమార్ గారి #పంచగవ్య_కామధేను_చికిత్సాలయానికి వెళ్ళీ వైద్యులు #శివకుమార్ గారికి నా  రిపోర్ట్స్ అన్ని చూపించాను
            రిపోర్ట్స్ చూసిన వైద్యులు మీకు సంపూర్ణంగా నయం కావడానికి 18 నెల్లు పడుతుంది,మా మందులు  వాడిన తరువాత మీకు ప్రతి నేల క్రియాటిన్ తగ్గుతుంది,మీరు చాలా దూరం నుంచి రావాలి ఒక నాల్గునెలలు రండి నాల్గు నెల్లు తరువాత మీకు కొరియర్ చేస్తాను అని చెప్పి నాడీ పరీక్ష చేసి మందులు  గురించి,మందులు  ఎలా వాడాలి అని చెప్పి మందులు   ఇచ్చిపంపించారు.
వైద్యులు శివకుమార్ గారు చెప్పినట్లు ఆ నేల పూర్తీ మందులు   వాడాను,రిపోర్ట్ చేసి చూస్తే క్రియాటిన్ లెవెల్ 18 ను0డీ 16 కి వచ్చి0ది,
మరసుటి నెల వైద్యులు శివకుమార్ గారి చికిత్సాలయానికి వెళ్ళీ రిపోర్ట్ చూపించాను ,రిపోర్ట్ చూసిన వైద్యులు శివకుమార్ గారు మీకు గుడ్ రిసల్ట్ వచ్చింది,ఈ నేల కూడ మీకు అదే మందులు ఇస్తాను,అలాగే వాడండి అని చెప్పి ఆ నేల మందులు ఇచ్చి పంపారు,
    వైద్యులు శివకుమార్ గారు చెప్పినట్లు ఆ నెల అలాగె మందులు వాడి రిపోర్ట్ చూపించాను, క్రియాటిన్ 14 కి వచ్చింది,
రిపోర్ట్ తీసుకోని వైద్యులు శివకుమార్ గారి చికిత్సాలయానికి వెళ్ళీ చూపించాను,రిపోర్ట్ చూసిన వైద్యులు ఈ నేల మందులు మార్చి ఇస్తాను,ఇక మీదట వారానికి మూడు సార్లు డయాలిసిస్ ఒద్దు,వారానికి వక సారి చాలు అని మందులు మార్చి ఇచ్చారు,
    ఆ నేల మందులు వాడి రిపోర్ట్ చేసి చూసాను క్రియాటిన్ 9 కి వచ్చింది
  నాల్గో నేల శివకుమార్ గారి చికిత్సాలయానికి వెళ్ళీ రిపోర్ట్ చూపించాను,రిపోర్ట్ చూసిన శివకుమార్ గారు,మీరు ఇంకా మూడు నెల్ల పాటి ఇలాగే వారానికి వక సారి డయాలిసీస్ చేయిస్తే సరిపోతుంది ,ఇక మీరు రావాల్సిన అవసరం లేదు,ఇక మీదట ప్రతి నేల రిపోర్ట్ ఒద్దు నాకు మూడు నేలలకోక సారి  రిపోర్ట్ చేసి    నా వాట్సప్ నంబర్కి పంపండి,మీకు నా వాట్సప్ నెంబర్ ఇస్తాను,  మీ రిపోర్ట్ నీ పట్టి నేను మందులు మీకు కొరియర్ చేస్తాను,ఇక మూడు నెల్లు అయ్న తరువాత 10 రోజులకి వకసారి డయాలిసీస్ చేయించండి,
    ఏడు నెల్లు అయిన తరువాత  15 రోజులకోకసారి డయాలిసీస్ చేయించండి,
10 నెల్లు అయ్న తరువాత 20 రోజులకోకసారి డయాలిసిస్ చేయించండి,
పదమూడు నెల్లు అయిన తరువాత మీకు డయాలిసిస్ అవసరము ఉండదు అని చెప్పి  ఆ నేల మందులు ఇచ్చి పంపారు.
      వైద్యులు శివకుమార్ గారు చెప్పినట్లు ప్రతి మూడు నేలలకు ఒక సారి రిపోర్ట్ చేసి చూసేవానీ, ఏడో నేల క్రియాటిన్ 5.8,
ఏడు నేలల తరువాత 15 రోజులకోక్ సారి డయాలిసీస్ చూపించాను,10 నెల్ల తరువాత   రిపోర్ట్ చేసి చూసాను క్రియాటిన్ 4.6 కి  వచ్చి0డీ,ఆ నేల 20   రోజులకోక్ సారి డయాలిసీస్ చేపించాను,13 నేలల తరువాత రిపోర్ట్ చేపించాను క్రియాటిన్ 1.8 కి వచ్చింది,
రిపోర్ట్ శివకుమార్ గారికి వాట్సప్ చేసాను,రిపోర్ట్ చూసిన శివకుమార్ గారు,ఇక మీదఁట మీకు డయాలిసీస్ అవసరం లేదు,ఇక మీదఁట మీకు ఫ్యూచర్ లో క్రియాటిన్ ఎక్కువ కాకుండ ఉండడానికి మందు పంపుతాను,ఆ మందు ఐదు నేలలు వాడితే చాలు అని మందు పంపారు
       వైద్యులు శివకుమార్ గారు చేపినట్లు 18 నేలలు మందు వాడిన మీదఁట నాకు ఎటువంటి సమస్యలు లేదు,ఇప్పుడు నెను అందరిలాగా బాగున్నాను,
     మిత్రులార నేను సాయిబాబా బక్తుడనీ,నేను ఆ బాబానె ఎక్కువ ప్రార్థి0చేవాన్ని,నాకు ఆ బాబా నె వైదులు #శివకుమార్ గారి రూపంలో వచ్చి నా వ్యాధినీ నయం చేశారు,

     నా ఈ లేఖ #శివకుమార్ గారికి అర్పిస్తూ

మీ
ప్రజ్వల్ సాయి 💐

 #వైదులు శివ కుమార్ గారి నివాసం:
శ్రీ పంచగవ్య కామధేను చికిత్సాలయ
వెంకటేశ్వర  సినిమా తియేటర్
దేవసంద్ర
కృష్ణరాజపురం
బెంగళూరు 560037

#మొబైల్ :08970788888
08747099983

సంప్రదించాల్సిన సమయం ఉదయం 10గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు 💐

#బాధ రోగం ఉన్నవాడికి తెలుస్తుంది, లేనివాడికి కాదు , దయచేసి షేర్ చేయండి💐💐

#మానవసేవే_మాధవ_సేవ🙏


ఇది వాట్సాఅప్ ద్వారా నాకు వచ్చిన మెస్సేజ్  పదిమందికి ఉపయోగ పడుతుంది అని ఇక్కడుంచాను

0 వ్యాఖ్యలు:

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP