శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

మహాగణపతిం మనసాస్మరామి... [వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు]

>> Sunday, September 4, 2016

మీకు మీకుటుంబమంతటికి  తొలివేలుపు స్వామి కరుణదండిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ

0 వ్యాఖ్యలు:

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP