శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

విగ్రహాన్ని పూజించినా భగవంతుణ్ణి పూజించినట్లే

>> Saturday, October 26, 2013

[Kb Narayana Sarma ]
శరీరంలో ఏ అవయవాన్ని తాకినా వ్యక్తిని తాకినట్లే.   ఒక గుండు సూది మొనతో శరీర లోని ఏ భాగాన్ని స్పృశించినా వ్యక్తి స్పందిస్తాడు.  వ్యక్తి కంటికి కనబడడు.   శరీరంలో భాగమైన ఏదైనా అవయవాన్ని ముట్టుకుంటే చాలు కనబడని వ్యక్తి స్పందిస్తాడు.
ఈ శరీరంలో నీవుండే చోటేది? నీ ఉనికికి కేంద్రమేది? అని ప్రశ్నిస్తే ..  తన ఉనికి ఈ శరీరమంతా వ్యాపించి ఉంది అని వివరిస్తాడు.  ఆరడుగుల ఎత్తు, 80 కిలోల బరువు ఉన్న దేహంలోనే వ్యక్తి అంతటా వ్యాపించి ఉన్నప్పుడు, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, సర్వాంతర్యామి, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వవ్యాపకుడు అయిన పరమాత్మ ఈ ప్రకృతిలో అంతటా వ్యాపించి ఉండడంలో అతిశయోక్తి లేదు.  అన్నీ తానే అయినప్పుడు దేనిని స్పృశించినా పరమాత్ముని స్పృశించినట్లే.  అన్నీ తానే అయినప్పుడు దేనిని పూజించినా దానికి ఆయన స్పందించడంలో ఆశ్చర్యమే లేదు.  విగ్రహాన్ని పూజిస్తే పరమాత్ముణ్ణి పూజించడమే అవుతుంది.

--

0 వ్యాఖ్యలు:

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP