శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

101 గోవులహత్యా పాపం ఎవరికి చుట్టు కుంటుంది ?

>> Tuesday, August 13, 2019

101 గోవులు  చంపబడ్డాయి .దీనిపై చీమకుట్టినట్లుగాకూడా లేదు మనకు.కానీ ఈ గోహత్య కట్టి కుడుపి తీరుతుంది . పాలకులకు ప్రథమ భాగం.పాలితులకు కూడా తిలా పాపం తలా పిడికెడు .

0 వ్యాఖ్యలు:

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP