శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

అమ్మా ...అలమేలుమంగమ్మా ... [ఈరోజు మార్గశిర లక్ష్మీవార పూజలో అమ్మ]

>> Thursday, December 19, 2013

 లక్ష్మి

 శ్రీరాధాదేవి
 గాయత్రీమాత
 సరస్వతీ దేవి
 అమ్మలగన్నయమ్మ

ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ  దుర్గ... మాయమ్మ

1 వ్యాఖ్యలు:

మనోహర్ చెనికల December 23, 2013 at 10:39 PM  

కన్నులపండువగా ఉంది అమ్మ అలంకారం.
అదృష్టవంతులు. నిరంతరం ఆ తల్లిని కొలుచుకునే అదృష్టం మీది.

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP