శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

ఈ తామసిక పూజలు అవసరమా ? టపాకాయలు కాల్చలేనివారికి తుపాకులు ఇవ్వొచ్చా?

>> Sunday, July 22, 2012

ఈమధ్య కాలంలో  ప్రత్యేకపూజలపేరుతో తమప్రత్యేకతలను  తెలియజేయాలనుకునే పెద్దలచర్యలు వింతగొలుపుతున్నాయి .  ఎండుమిరపకాయలతో  మాగురువుగారు హోమము  చేస్తారు దెబ్బకు సకల సమస్యలు దూరమవుతాయనే   అనే పద్దతిలో వారి వారి శిష్యవర్గాలు, ప్రచారాలు సాగుతుండటం మనస్తాపం కలిగిస్తున్నది. పవిత్రమైన వైదికమార్గంలో పయనించే వారు  ఈరీతి దారి మల్లటం చూస్తుంటే  ఇక నాలాంటీ సామాన్యులు కలి మాయలో పడటమోలెక్కా అనిపిస్తున్నది . 
స్థాయీ బేధాలననుసరించి సోపానమార్గంలో  పరమపదాన్ని పొందటానికి మహర్షులు  వైదిక,పౌరాణిక రహదారులను నిర్మించి ఇచ్చారు. ధర్మరక్షణార్ధం  కొన్ని రహస్యవిద్యలను ఆటంకాలను తొలగించటానికి సూచించి ఉంచారు.అవీ రహస్యాతిరహస్యంగా ఉంచటమే కాక ఇవి భగవన్మార్గానికి ఆటంకమైన విద్యలను హెచ్చరికలు  చేశారు.   సమర్ధత లేనివారి చేజిక్కితే ఈ విద్యలు పిచ్చోడిచేతిలో కత్తిలా తయారవుతాయని వారికి తెలుసు. టపాకాయలు చేతులు కాలకుండాకూడా  పేల్చలేని వారికి బాంబుల నిర్మాణం నిర్మాణం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉంచితే ఏంజరుగుతుంది ? లోకవినాశనం . ఆవేశపరులు అనర్హులు ఇలాంటి తామసికారాధనలకు దిగకూడదనే వాటిని గుప్తంగా ఉంచిన మహర్షుల అలోచనలకు వ్యతిరేకంగా సామూహికంగా ఇలాంటి పూజలు ప్రయోగాలు తగవనేది నా భిప్రాయం .  నా అభిప్రాయాన్ని బలపరుస్తూ కొందరు పెద్దలు వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాలుకూడా క్రింద ఇస్తున్నాను . చదివి  మమ్చీచెడులు ఆలోచించుకోవాలని మనవి.
నేను ః నాదో చిన్న అనుమానం . ఈ మధ్య ఈ శక్తి మాతకు మిరపకాయలతో పూజ హోమాదులనేవి వింటున్నాను . అసలు మిరపకాయలు మన దేశానికి చెందినవి  కాదుకదా ! మరి శాస్త్రీయత వున్నదా ఈ ప్రక్రియలో   ....తెలిసిన పెద్దలు వివరించగలరు . 

-----------------------------------------------------------------------------------
 శ్రీ మాత్రే నమః...నా పేరు --------- .నేను 2008 నుంచి 2011 వరకు హైదరాబాద్  లో ఉన్న శ్రీ ప్రత్యంగిరా మందిరములో ప్రధాన అర్చకుడిగా ఆ జగన్మాత అనుగ్రహం తో చేశాను. వాళ్ళ  ధనాశ చూసి భక్తులను వాళ్ళు పీడించటం చూసినాకు నచ్చక
బయటికి వచ్చాను.శ్రీ శృంగేరి జగద్గురు పీథ పరంపర లో ఉన్న నేను మన వైదిక విద్యా అనుసారంగా శ్రీ ప్రత్యంగిరా హోమాలు చేయిస్తున్నాను .ఇది నా వ్యక్తిగత పరిచయము.      ఇక
మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు వస్తే ,,,,,,,ప్రత్యంగిరా దేవి రాజస గుణముతో ప్రకాశించే శుద్ధ సాత్విక బ్రహ్మ విద్యా స్వరూపిణి.  ఈ దేవతకు <ఉగ్రా >అనే పేరు వున్నది.అనగా తీవ్రమైన కార్యములు చేయునది
అటువంటి దేవతకి క్షార గుణము కలిగిన ద్రవ్యములను సమర్పించాలి.. అటువంటి వాటిలో బ్రహ్మ సృష్టి లోనివి శ్రేష్ట్తమైనవి మిరియాలు ......వీటిలో నల్లవి,,,,,తెల్లవి 2 రకాలు. వీటితో పాటు మనము ఈ కార్యము ఉద్దేశించి  హోమాన్ని ఆచరిస్తున్నామో ఆ కామ్య సంబంధమైన ద్రవ్యములు ఉపయోగించాలి...అంతే కానీ మిర్చి అనగానే ఆ దేవతా పేరు తెలీని భక్తులకు కొత్తగా ,,వెరైటీగా ,,వున్నదని వస్తారు కాబట్టి ఆ దేవతా పేరు చెప్పి వాళ్ళు నిర్వహించే వ్యాపారము అది
-------------------------------------------------------------------------------------------
మరో పెద్దాయన[వీరు శ్రీ విద్యోపాసకులు]

శ్రీ ప్రత్యంగిరా దేవి
ఈ దేవి సింహ ముఖముతో సింహ వాహినియై అతి భయంకరముగా, క్రోధ భయంకర మూర్తియై వుంటుంది. ప్రత్యంగిరా విద్య అనేది త్రిప్పి కొట్టే విద్య. పర ప్రయోగములను త్రిప్పి కొట్టుట కొరకు, శత్రువుల మీద ప్రయోగములు చేయుట కొరకు, భూత, ప్రేత ఇతర అన్ని దుష్ట శక్తులను, మరియు కొన్ని రోగములను పార ద్రోలుటకు దీనిని ప్రయోగించేదరు.  దుష్ట గ్రహ, పిశాచ, రోగ భాధా నివారణ కోరకు ప్రత్యంగిరా హోమము చేయ బడును. సాధనలో గాని, ఉపాసన లోగాని, హోమము లోగానీ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోన వలెను.సాధన చేసే వాడు తీవ్ర శక్తి గల వాడై వుంటాడు. మరి ఉపాసకుని గురించి చెప్పక్కర లేదు.  సామాన్యులు దీని జోలికి వెల్ల కుండా వుండటము చాలా మంచిది.
ప్రత్యంగిరా సాధన అతి ప్రాచీనమైనది. ఈ దేవత అధర్వణ వేదములో చాలా శక్తి వంతముగా మనకు కనిపిస్తుంది. పిప్పలాద శాఖీయమైన అధర్వ సంహితలో మరియు శౌనక సంహితలో ఈ ప్రత్యంగిరా ఋక్కులు గలవు.           ఏ శత్రువు ఎంతటి ప్రయోగము చేసినా దానిని నివారించటమే గాక తిరిగి వెళ్లి పంపిన వానినే చంపి వేసే లక్షణం ఈ విద్యలో కలదు. తప్పుగా, స్వార్ధముగా అమాయకుల పై ప్రయోగము చేస్తే, ప్రయోగము చేసిన వాడ్నే ఇది మ్రింగి వేయును. ఎవరైతే ప్రయోగము చేసినారో వాళ్ళ కుటుంబమును అంతటిని ఇది సర్వ నాశనము చేయును. నెత్తురు కళ్ళ చూడును. కాబట్టి నా సలహా పిచ్చిగా దీని జోలికి ఎవ్వరూ వెల్ల వద్దు. కొన్ని ప్రతేక సందర్భములో మాత్రమే దీని ప్రయోగము చేయ వలెను. మహావిద్య (వనదుర్గ) పారాయణ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి అర్హులు. ఇతరులు ఎంత మాత్రము కాదు. ఈమెను పూజించడానికి కూడా ఎంతో అర్హత కావాలి. ఇతర దేవతలను పూజించినట్లు గాదు ఈ దేవత పూజ. దీనికి గాను ప్రత్యేకమైన కల్పము కూడా వున్నది. ఏమాత్రము అశౌచము వున్నా ఈమె తన దగ్గరకు రానీయదు. అసలు ఈ దేవాలయములోనికి నేరుగా ఎవ్వరినీ చూడనివ్వరు. దూరముగా కిటికీలో నుంచి చూడ నిస్తారు. ఆమె ఉగ్ర స్వరూపమును చూచి తట్టుకో లేరని.
పర మంత్ర, పర యంత్ర, పర తంత్ర, పర కృత్యాది, సర్వ దుష్ట గ్రహ సర్వామయ నివృత్తి కొరకు, ప్రతికూల౦ నివృత్తి కొరకు ప్రత్యంగిరా ఋక్పారాయణము, జపము, హోమము చేయుట శాస్త్ర వచనము. ఇందులో హోమ ద్రవ్యములుగా కారపు దినుసులు వాడటము ప్రత్యేకత. కొన్ని చోట్ల మిరప కాయలు, మిరియాలు, ఉల్లిపాయలు వేయడము నేను చూచినాను.
భాగవతంలో కాశీ రాజు శ్రీకృష్ణుని మీద అభిచారిక హోమము చేయించి, కృత్యను ప్రయోగిస్తాడు. అలాగే మహాభారతంలో దుర్యోధనుడు అభిచారిక హోమము చేయించి, పాండవుల మీదకు మంత్ర ప్రయోగముతో కృత్యను పంపుతాడు. ఇలా చాలా చోట్ల ఈ ప్రయోగములు వున్నవి. ఇంతకు ముందు ఇది ఎక్కువగా తమిళనాడులో వున్నది. ఈ దేవి యొక్క దేవాలయాలు, పూజలు, యజ్ఞాలు ద్రవిడ దేశములో వున్నవి. ఇప్పడు మన దేశము (ఆంధ్ర) లో కూడా వినిపిస్తున్నాయి, కనిపిస్తున్నాయి. ఈర్ష్యా ద్వేషములతో, అసూయలతో ఒకరి కొకరు ఈ మంత్రముతో ప్రయోగించుకొంటే ఏమౌతుంది? మారణాయుధాలు అందరి చేతిలో పడితే ఏ విధ్వంశమునకు దారి తీయునో ఈ సృష్టి, ఈ ప్రకృతి ఏ మగునో అని నాకు దిగులుగా వున్నది.
ఆత్మ రక్షా మంత్రములుగా దీనిని ఉపాసించ వచ్చును. ప్రత్యంగిరా సాధనలో దీనికి ప్రత్యేక యంత్రము, మంత్రము, తంత్రము విడిగా వున్నవి. శ్రీ ప్రత్యంగిరా కవచము కూడా వున్నది. ఉపాసకులు దీనిని రోజూ పఠించ వచ్చును.  ఆత్మశక్తి కొరకు, ఆత్మ రక్షణార్ధం ప్రత్యంగిరా ఋక్పారాయణము చేయుట సాధకులకు మంచిది.
సుదర్శనాస్త్ర మంత్ర సంపుటిత మైన ప్రత్యంగిరా మరియు నారాయణీ ప్రత్యంగిరా విశేష ప్రభావము గలవి.
విశ్వ శాంతి కొరకు వీటిని ఉపయోగిస్తాము. ఆపదలో వున్న వారిని రక్షించే నిమిత్తమై వీటిని ఉపయోగిస్తాము.
ఓం శాంతి:  శాంతి:  శాంతి:
మీ
------

-------------------------------------------------------------------------------------------
 దుర్గేశ్వర [నేను]


ధన్యవాదములు. నాకున్న అనుమానాలు పెద్దలద్వారా నిరూపించబడ్డాయి. ఇక ప్రత్యంగిరా హోమాలు పూజలు అంటూ టీవీలలో ఊదరగొడుతూ చెస్తున్న పనులేమిటి ? దీని ప్రయోజనమేమిటి .టపాకాయలు కాల్చటం కూడా చేతకానివాల్లకు తుపాకులిస్తే ఏమవుతుంది? పేరు తెచ్చుకోవాలనో ,ధనాశో,కీర్తికాంక్షయో తెలియదుగాని తామసిక పూజలకు  దిగుతున్న వైదికవిద్యావేత్తల ఆలోచనారాహిత్యం ఎంత ప్రమాదాలకు దారితీస్తుందో కదా ? ఎన్ని జీవితాలను అథఃపాతాళానికి త్రొక్కుతున్నారోకదా ?

తక్కువేమి మనకూ రాముడు ఒక్కడుండు వరకూ అని ...పెద్దలు చెప్పినమాట మనకు శ్రేయోదాయకము కదా >
------------------------------------------------------------------------పెద్దాయన ః

 ఒక కత్తి చేతిలో వుంటే మామిడి పండ్లు కోసుకోవచ్చు లేదా ఎవరినైనా చంపనూ వచ్చు. ఎవరి బుద్ది ప్రకారము వారు చేస్తూ వుంటారు.
అలాగే అభిచారిక మంత్రములను త్రిప్పి కొట్టి మనలను మన శత్రువుల నుంచి రక్షించే దానికి ఈ ప్రత్యంగిర మంత్రములను ఉపయోగిస్తారు. ఎవరన్నా ఒకరి మీద ప్రయోగము చేసినారనుకోండి, వారి ప్రయోగమును దీనితో ఉప స౦హరించ వచ్చును. మంచి కొరకు దీనిని వాడ వచ్చును.
అయితే శత్రువులు ఎవరు అనేది ఆలోచించాలి. నీకు శత్రువు ఇంకొకరికి మిత్రుడు. కానీ నీకు మాత్రమే అతడు శత్రువు. లోకానికి కాదు గదా.
లోక కంటకుడైనప్పుడు సుదర్శన చక్రం ప్రయోగించాలి.
 కొన్ని రోగాలకు, జబ్బులకు పాషాణం లాంటి విష పదార్దములతో కూడిన మందులు వాడుతారు. అది తెలుసుకోకుండా సామాన్యులు ఆ మందులు వాడితే చనిపోతారు.
అలాగే కొన్ని పర ప్రయోగాలకు , భూత, ప్రేతములను, వశీకరణ శక్తులను పారద్రోల డానికి, కొన్ని దీర్గకాలిక మొండి జబ్బులను నయం చేయడానికి ఈ ప్రత్యంగిర మంత్ర ప్రయోగము చేస్తారు. ఒక్కోసారి ఎదుటి వాళ్ళను ఓడించడానికి, శత్రువులను సంహరించడానికి కూడా ఈ ప్రయోగము చేస్తారు. కొంత మంది రాజకీయ నాయకులు కూడా ఇలా చేయించిన దాఖలాలు వున్నాయి.
అయితే మన లాంటి వాళ్ళకు ఇది అక్కర లేదు. హాయిగా మన హనుమంతుడు వున్నాడు, మన దుర్గా దేవి వున్నది, మన నారసింహుడు వున్నాడు. వీళ్ళను పూజిస్తే మనకు తగిలిన రోగాలు, గాలి, దూలి తొలగి పోతాయి. వీటిల్ని మించి పోవడము అనవసరము.
కొన్ని ప్రత్యక మైన సందర్భంలో మాత్రమే ఈ ప్రయోగములను చేయ వలెను. అందరికీ పల్లేదు. మంచిది కాదు. ఇలా సామూహికంగా చేయడం మంచిది కాదు.
కొన్ని ప్రయోగాలను దూరంగా అడవులలో చేయ వలెను.
 

4 వ్యాఖ్యలు:

శ్యామలీయం July 23, 2012 at 12:17 AM  

ఈ టపాలో నాకు భాషాదోషాలు కొన్ని కనబడ్డాయి. మల్లటం కాదు మళ్ళటం. 'వెల్ల కుండా' కాదు 'వెళ్ళ కుండా' ఇట్లాంటివి కొంచెం శ్రధ్ధవహిస్తే కనిపించవు.

ప్రత్యంగిరాదేవి ఉగ్రదేవత. ఉగ్రదేవతారాధనలు చేసేవారు యే తప్పు చేసినా శిక్ష అనేది చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ప్రతిపక్షికి తీవ్రమైన పరిస్థితిని కల్పించమని కోరినట్టి వారేగా. క్షుద్రప్రయోగాలను త్రిప్పికొట్టటానికే ఇటువంటి తీవ్రారాధనల యొక్క ప్రయోజనం. కాని మహా ప్రమాదకరం.

>భాగవతంలో కాశీ రాజు శ్రీకృష్ణుని మీద అభిచారిక హోమము చేయించి, కృత్యను ప్రయోగిస్తాడు.
అభిచారికా హోమం కాదు అభిచారహోమం.
ఈ కృత్యను శ్రీకృష్ణుడు త్రిప్పికొడితే అది వెనుదిరిగి కాశీనగరాన్నికూడా దగ్ధం చేసేసింది. కాశీరాజుకు శిక్ష సరే, అనవసరంగా నగరం ధ్వంసమైనది కదా.

Raghavarao valluri November 11, 2012 at 7:56 PM  

manchi veshayalu chypparu. mee anumati too veetini t.v. chnalloo prasaram chyavatchhaa?

Raghavarao valluri November 11, 2012 at 7:59 PM  

chala manchi vishayalu chypaaru.

Raghavarao valluri November 11, 2012 at 7:59 PM  

manchi veshayalu chypparu. mee anumati too veetini t.v. chnalloo prasaram chyavatchhaa?

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP